PROJEKTY

Projekty realizované za finanční podpory Operačních programů Evropské unie.

 • Projekt „Zavedení výroby nových řešení v oblasti čištění odpadních vod“

  Projekt „Zavedení výroby nových řešení v oblasti čištění odpadních vod“
  je spolufinancován Evropskou unií.

  Předmětem a cílem projektu je inovace produktu a související inovace výrobního procesu, která umožní uvedení nových řešení v oblasti čištění odpadních vod, výsledků vlastního výzkumu a vývoje, do výroby a na trh. Jedná se o:

  • Dosazovák pro zahušťování aktivovaného kalu s pulzním zahušťováním kalu
  • Čistírna odpadních vod z menších zdrojů znečištění se stabilizací kalu

  Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

 • Rozvoj exportních množností ENVI-PUR, s.r.o.

  Projekt „Rozvoj exportních množností ENVI-PUR, s.r.o.“
  je spolufinancován Evropskou unií.

  V rámci Operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl společnosti ENVI-PUR, s.r.o. udělen podnikatelský záměr na podporu exportních možností.

  Cílem projektu je podpora účasti společnosti ENVI-PUR, s.r.o. na mezinárodním veletrhu IFAT 2018, který se koná ve dnech 14. - 18. 5. 2018 v Mnichově v Německu.

 • Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ENVI-PUR, s.r.o.

  Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ENVI-PUR, s.r.o.
  je spolufinancován Evropskou unií.

  Předmětem projektu je zajištění ochrany nových technických řešení společnosti ENVI-PUR, s.r.o. právy průmyslového vlastnictví.

  Hlavní cíle projektu:

  • Přihláška vynálezu
  • Udělení Evropského patentu
  • Udělení užitného vzoru

  Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

  Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti

  Firma ENVI-PUR, s. r. o. realizuje projekt č. 74/60 „Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Projekt je financován z prostředků EU, ESF a státního rozpočtu ČR.

  Datum zahájení projektu: 1.2.2011

  Datum ukončení projektu: 31.1.2013

  V 6 tématických okruzích a 29 školících aktivitách bude proškoleno 63 pracovníků.

  Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability

  Asociace pro vodu ČR, jejíž jsme členem, se stala příjemcem dotace v rámci programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 52, kterou administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naše společnost se projektu zúčastní jako jedna ze zapojených firem. V rámci tohoto projektu se budou vzdělávat naši zaměstnanci. Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost naší společnosti, adaptabilitu a profesní potenciál našich zaměstnanců.

  Jedná se o projekt s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00104. Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a jeho ukončení je naplánováno na 31. 12. 2013.

  Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání našich zaměstnanců. Po absolvování školení si účastníci zvýší kvalifikaci, profesní i osobní potenciál a adaptabilitu. Dle svých vzdělávacích potřeb si v různé míře zdokonalí manažerské, komunikační, obchodní, marketingové a IT dovednosti, zlepší si znalosti cizích jazyků, obohatí odbornost o témata environmentálního managementu, rovných příležitostí, práva, ekonomiky i vysoce odborné znalosti.

 • Projekty Technologické agentury ČR

  Projekty Technologické agentury ČR

  Společnost ENVI-PUR, s.r.o. získala dotace na řešení několika projektů TA ČR v následujících programech:

  EPSILON – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

  ZÉTA – Program na podporu aplikovaného výzkumu

  TREND - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

                 Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“

  https://www.tacr.cz/