KALENDÁŘ AKCÍ 2024

KDE NAJDETE NAŠE ODBORNÍKY A ZÍSKÁTE NOVÉ INFORMACE?

Veletrh - STAVOTECH

Zveme Vás na již 63. pokračování stavebního a technického veletrhu STAVOTECH. Uskuteční se hned po Velikonocích 4. - 6.04.2024 na výstavišti Flora Olomouc.

Na veletrhu najdete vše pro stavbu a vytápění, odborné přednášky, odborníky na daná témata, kteří vám rádi poradí.

Splečnost ENVI-PUR zde bude zastupovat náš prodejce pan Petr Cvek, můžete se na něj obrátit s dotazy na domovní čistírny odpadních vod.

 

Seminář - ENERGOCHEMIE & CHEO

Ve dnech 18. - 19.04.2024 se uskuteční v Třebíči odborný seminář ENERGOCHEMIE & CHEO.

Seminář je jako vždy určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

I zde budeme mít zastoupení - náš technolog Ing. Pavel Dobiáš bude mít na výše uvedeném semináři přednášku s názvem Přenos zkušeností z technologie úpravy pitné vody do vodohospodářství energetického průmyslu.

Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV

Naše společnost je partnerem 28. ročníku konference Nové metody a postupy při provozování ČOV.

Místo konání: Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278, Pardubický kraj

Datum konání: 23. — 24. 4. 2024

I letos program konference reaguje na aktuální témata v oblasti čištění odpadních vod. Zazní zde mnoho zajímavých témat například - Dopady klimatické změny na ČOV, Dočištění nemocničních odpadních vod – zkušenosti s instalací technologie, Výpočet uhlíkové stopy ČOV a mnoho dalších..

 

 

Konference VODA FÓRUM 2024

Ve dnech 22. 5.–23. 5. 2024 v Hotelu Zámek Valeč u Hrotovic se uskuteční 3. ročníku odborné vodohospodářské konference.

Konference VODA FÓRUM je zaměřena na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktů z celého oboru vodovodů a kanalizací určených managementu a technickým specialistům vodohospodářských společností.

Ani naše společnost ENVI-PUR nebude na této akci chybět. Na konferenci budeme mít přednášku s názvem Doplňování vody z řeky Berounky do Velkého Boleveckého rybníka, která bude plná zajímavých informací. Více se o tomto tématu dočtete v našich referencích.

Aktuální data o Boleveckém rybníku můžete sledovat ZDE.

 

Konference Podniková ekologie a udržitelnost

Druhý ročník konference Podniková ekologie a udržitelnost se koná 30.05.2024 v hotelu Olympik, Praha. Konferenci můžete také sledovat online. Zástupce z naší firmy se dozví zajímavosti z oblasti Podnikové ekologie v praxi českých firem – jak se tato oblast vyvíjí a co ji ovlivňuje. 

  • Zelená energetika & udržitelnost
  • Baterie, akumulátory a podniková ekologie
  • Agenda odpadů 

 

 .....do programu jsou zařazena další aktuální témata...

Konference Pitná voda

Stejně jako v předchozích letech pořádá naše společnost ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci s organizací "CZWA" Českým svazem pro vodní hospodářství a W&ET Team, odbornou konferenci "Pitná voda 2024", na kterou Vás tímto srdečně zveme. Bude se konat ve dnech    3. - 6. června v Táboře, v hotelu Palcát.

Konference nabízí širokou paletu témat, která osloví pracovníky projektových a poradenských firem, představitele státních úřadů a místních samospráv, manažery průmyslových podniků a také studenty vysokých škol, kteří zde mají jedinečnou příležitost k navázání nových profesních kontaktů.

V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny.
Na programu nechybí ani témata jako efektivní využívání vody v průmyslu, novinky v legislativě či aplikace umělé inteligence v procesu úpravy vody.

Konference je také ideálním místem pro sdílení nápadů a spolupráci na koordinaci technických řešení a opatření, která zajistí dostupnost kvalitní pitné vody pro všechny. Přidejte se k nám a buďte součástí této inspirativní konference, kde společně můžeme sdílet poznatky, zkušenosti a nápady pro udržitelnou budoucnost ve světě vodního hospodářství.

Podrobnější informace najdete na stránkách konference PITNÁ VODA 2024.

Země živitelka 2024

I tento rok nás najdete na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích. Letošní 50. ročník se koná 22. - 27. srpna 2024.

Již pravidelně na tomto veletrhu máme naše osvědčené produkty a představujeme novinky. Mezi nimi již tradičně najdete domovní čistírny odpadních vod a podzemní dešťové nádrže, které jsou ideální pro efektivní zachycení a efektivní využívání dešťové vody.

Během celého veletrhu budou na stánku č. 103 k dispozici naši odborníci z ENVI-PUR. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi a hlubokými znalostmi v oboru, kteří vám rádi poradí s výběrem vhodné čistírny nebo dešťové nádrže. Předají vám praktické informace k provozování domovních čistíren a dešťových nádrží, poradí s realizací a výběrem vhodné velikosti pro váš dům a přiblíží, jak probíhá realizace, montáž a uvedení do provozu.

Těšíme se na setkání s vámi na našem stánku č. 103, nedaleko Hlavní brány 1 (vstup z Husovy ulice).

 

Další konference


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.