KALENDÁŘ AKCÍ 2024

KDE NAJDETE NAŠE ODBORNÍKY A ZÍSKÁTE NOVÉ INFORMACE?

Země živitelka 2024

I tento rok nás najdete na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích. Letošní 50. ročník se koná 22. - 27. srpna 2024.

Již pravidelně na tomto veletrhu máme naše osvědčené produkty a představujeme novinky. Mezi nimi již tradičně najdete domovní čistírny odpadních vod a podzemní dešťové nádrže, které jsou ideální pro efektivní zachycení a efektivní využívání dešťové vody.

Během celého veletrhu budou na stánku č. 103 k dispozici naši odborníci z ENVI-PUR. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi a hlubokými znalostmi v oboru, kteří vám rádi poradí s výběrem vhodné čistírny nebo dešťové nádrže. Předají vám praktické informace k provozování domovních čistíren a dešťových nádrží, poradí s realizací a výběrem vhodné velikosti pro váš dům a přiblíží, jak probíhá realizace, montáž a uvedení do provozu.

Těšíme se na setkání s vámi na našem stánku č. 103, nedaleko Hlavní brány 1 (vstup z Husovy ulice).

 

Konference Mladá voda břehy mele

Společnost Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu CzWA a Fakulta chemická VUT v Brně pořádají ve dnech     4. - 5. 9. 2024 4. ročník konference YWP CZ Mladá voda břehy mele, Brno.

Konference Mladá voda břehy mele" je bienální konference organizovaná mladými vodohospodářskými odborníky pro mladé pracovníky a studenty vysokých škol. Ani naše společnost nemůže na této zajímavé a unikátní konferenci chybět. Jsme partnerem této akce a zároveň vysíláme naše mladé technology načerpat nové poznatky a předat jejich zajímavé zkušenosti a informace ostatním účastníkům.

Dozvíte se například vše o Aktuálních výzkumných a vývojových projektech, které probíhají v naší společnosti. Kolega technolog Ing. Kryštof Hnojna nás ve své přednášce Úpravna vody pro doplnění Velkého Boleveckého rybníka a její specifika seznámí s unikátním řešením doplnění přečištěné vody do rybníka. - vice se dozvíte na tomto odkazu.

Organizátoři počítají i se zahraniční účastí.

Podrobné informace o konferenci - ZDE.

EUROMEMBRANE 2024

Zapište si do diářů datum 8.9. - 12.9.2024, v tomto termínu se v Praze koná mezinárodní konference Euromembrane 2024. Jedná se o akademickou konferenci, jejímž cílem je spojit výzkumné pracovníky a odborníky z praxe z různých oborů a odvětví, kteří se zajímají o membránové procesy.

Bude se diskutovat o mnoha zajímavých tématech - nedostatečné množství vody, její opětovné využití, odsolování mořské a brakické vody, čištění odpadních vod a získávání cenných zdrojů, minimalizace kapalného odpadu a maximalizace využití vody.

Membránové procesy mohou pomoci při separaci cenných kovů nebo chemických látek z odpadních toků a při vytváření nových výrobků z recyklovaných materiálů.

Konference rovněž poskytne příležitosti k navazování kontaktů a spolupráce mezi účastníky a představí nejnovější vývoj a inovace v oblasti membránových procesů.

Náš kolega Ing. Radek Vojtěchovský vystoupí na této mezinárodní konferenci s přednáškou na téma: Zkušenosti s membránovými technologiemi ve společnosti ENVI-PUR.

Seminář Čištění průmyslových odpadních vod

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupina Průmyslové odpadní vody, vás po dvou letech opět zve na odborný seminář zaměřený na zkušenosti s čištěním průmyslových odpadních vod a nestandardních odpadních vod (OV z parkovišť a komerčních zón, důlní, a skládkové vody).

termín konání - 19.09  20.09.2024

místo konání - Prušánky – Nechory 836

Cílem semináře je prezentovat atraktivní přednášky z praxe a zkušenosti s provozem reálných aplikací průmyslových čistíren odpadních vod. Samozřejmostí je otevřená a neformální diskuse s účastníky, sdílení zkušeností a znalostí.

Náš technolog Ing. Radek Vojtěchovský bude přednášet na téma:Význam poloprovozního testování biologického čištění průmyslových odpadních vod, s.r.o. (Prezentace dvou dlouhodobých poloprovozních testů biologického čištění průmyslových OV ze zpracování zemědělských plodin a papírenského průmyslu.) Určitě si tuto přednášku nenechte ujít.

 

Workshop - Membránové procesy v potravinářství

Česká membránová platforma, z.s. pořádá ve spolupráci s Ústavem vodního hospodářství obcí, Fakulty stavební při VUT Brno dne 10. října 2024  v učebně A138,   Veveří 331, Brno,  v pořadí již desátý  ročník workshopu  MEMbránové  PROcesy  v POtravinářství – MEMPROPO 2024. 

Ani my nemůžeme chybět na této zajímavé akci, náš technolog Ing. Miroslav Maršík bude mít přednášku na téma: Efektivní čištění a recyklace odpadních vod z potravinářského průmyslu.
Příspěvek se týká praktického využití membránové separace v potravinářském průmyslu.

 

Účast je bezplatná.

ODPADOVÉ VODY 2024 - Slovensko

ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH ODBORNÍKŮ Slovenské republiky ve spolupráci s Asociací vodárenských společností, Oddelením environmentálního inženýrství FCHPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava, Katedrou zdravotního a environmentálního inženýrství SvF STU Bratislava

pořádají 13. BIENÁLNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - ODPADOVÉ VODY 2024

místo konání: Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry   

datum konání: 16.–18. října 2024   

Hlavním cílem konference je představit nejnovější informace, výsledky výzkumu a provozní zkušenosti např. z těchto oblastí:

  • aktuální právní předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod,
  • integrovaný přístup k ochraně vodních recipientů, nakládání s dešťovými vodami,
  • navrhování, posuzování, výstavba, obnova a provoz kanalizačních sítí,
  • hydrobiologie, hydrochemie a analytická chemie vody a kalů,
  • mechanické, fyzikálně-chemické a biologické procesy čištění komunálních a průmyslových odpadních vod,
  • komunální a domovní čistírny odpadních vod
Tuto konfereci obohatí svým příspěvkem i naše kolegyně Ing. Jana Křivánková, Ph.D. Nenechte si ujít přednášku na stále aktuální téma - KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K NÁVRHU TECHNOLOGIE PRO HOSPODAŘENÍ S VODOU V PRŮMYSLU !!!

TexChem – Regiotex – 2024

Rádi bychom Vás pozvali na letošní 56. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí TEXCHEM-RegioTEX.

Letošní ročník se bude konat ve dnech 31. října – 1. listopadu 2024 v Hradci Králové.

Program již tradičně přinese množství aktuálních informací z oblasti inovací v textilních technologiích, environmentální legislativy či možností dotační podpory pro inovace v textilu.

Naše kolegyně Ing. Jana Křivánková, Ph.D. si na tuto konferenci připravila přednášku na téma Detekce PFAS v odpadních vodách a jejich odstranění při čištění odpadních vod.

Další konference

Seminář - ENERGOCHEMIE & CHEO

Ve dnech 18. - 19.04.2024 se uskuteční v Třebíči odborný seminář ENERGOCHEMIE & CHEO.

Seminář je jako vždy určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

I zde budeme mít zastoupení - náš technolog Ing. Pavel Dobiáš bude mít na výše uvedeném semináři přednášku s názvem Přenos zkušeností z technologie úpravy pitné vody do vodohospodářství energetického průmyslu.

Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV

Naše společnost je partnerem 28. ročníku konference Nové metody a postupy při provozování ČOV.

Místo konání: Kongres hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278, Pardubický kraj

Datum konání: 23. — 24. 4. 2024

I letos program konference reaguje na aktuální témata v oblasti čištění odpadních vod. Zazní zde mnoho zajímavých témat například - Dopady klimatické změny na ČOV, Dočištění nemocničních odpadních vod – zkušenosti s instalací technologie, Výpočet uhlíkové stopy ČOV a mnoho dalších..

 

 

Konference VODA FÓRUM 2024

Ve dnech 22. 5.–23. 5. 2024 v Hotelu Zámek Valeč u Hrotovic se uskuteční 3. ročníku odborné vodohospodářské konference.

Konference VODA FÓRUM je zaměřena na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktů z celého oboru vodovodů a kanalizací určených managementu a technickým specialistům vodohospodářských společností.

Ani naše společnost ENVI-PUR nebude na této akci chybět. Na konferenci budeme mít přednášku s názvem Doplňování vody z řeky Berounky do Velkého Boleveckého rybníka, která bude plná zajímavých informací. Více se o tomto tématu dočtete v našich referencích.

Aktuální data o Boleveckém rybníku můžete sledovat ZDE.

 

Konference Podniková ekologie a udržitelnost

Druhý ročník konference Podniková ekologie a udržitelnost se koná 30.05.2024 v hotelu Olympik, Praha. Konferenci můžete také sledovat online. Zástupce z naší firmy se dozví zajímavosti z oblasti Podnikové ekologie v praxi českých firem – jak se tato oblast vyvíjí a co ji ovlivňuje. 

  • Zelená energetika & udržitelnost
  • Baterie, akumulátory a podniková ekologie
  • Agenda odpadů 

 

 .....do programu jsou zařazena další aktuální témata...

Konference Pitná voda

Stejně jako v předchozích letech pořádá naše společnost ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci s organizací "CZWA" Českým svazem pro vodní hospodářství a W&ET Team, odbornou konferenci "Pitná voda 2024", na kterou Vás tímto srdečně zveme. Bude se konat ve dnech    3. - 6. června v Táboře, v hotelu Palcát.

Konference nabízí širokou paletu témat, která osloví pracovníky projektových a poradenských firem, představitele státních úřadů a místních samospráv, manažery průmyslových podniků a také studenty vysokých škol, kteří zde mají jedinečnou příležitost k navázání nových profesních kontaktů.

V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny.
Na programu nechybí ani témata jako efektivní využívání vody v průmyslu, novinky v legislativě či aplikace umělé inteligence v procesu úpravy vody.

Konference je také ideálním místem pro sdílení nápadů a spolupráci na koordinaci technických řešení a opatření, která zajistí dostupnost kvalitní pitné vody pro všechny. Přidejte se k nám a buďte součástí této inspirativní konference, kde společně můžeme sdílet poznatky, zkušenosti a nápady pro udržitelnou budoucnost ve světě vodního hospodářství.

Podrobnější informace najdete na stránkách konference PITNÁ VODA 2024.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.