Plzeň začíná napouštět Velký bolevecký rybník přečištěnou vodou z Berounky

Po pouhých necelých sedmi měsících od zahájení stavby úpravny vody pro Velký bolevecký rybník začíná jeho dopouštění. První přečištěné litry vody z Berounky dostal oblíbený plzeňský rekreační rybník dnes dopoledne. Zhotovitelem stavební části je společnost STAVMONTA, technologické části firma ENVI-PUR, s.r.o. Za město má projekt na starosti Správa veřejného statku města Plzně.

„Projekt doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka je v rámci České republiky jedinečný. Nikde jinde u nás totiž nečerpají takto přečištěnou vodu do rekreačního rybníka, aby ho udrželi pro koupání svých občanů čistý a plný vody. Jsem rád, že je hotovo přibližně šest set metrů potrubí, kterým voda poteče od Berounky přes úpravnu vody v areálu čistírny až k hrázi, a může začít čerpání. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 l/vteřinu při zachování průtoku 4,46 m3/s v Berounce,“ uvedl primátor Pavel Šindelář před tím, než dal pokyn k napouštění.

„Letošní tropické dny doslova vysávaly vodu z našich rybníků, ke snížení hladiny o 1 centimetr stačilo Boleváku jen několik dní. Pokud bychom mohli vodu dopouštět, doplnili bychom rybník o chybějící centimetr vody přibližně za tři dny provozu a stálo by nás to necelých 90 tisíc korun.

Podle odborníků ale bude voda z Berounky nejprve sanovat podzemní vody, a tak se hladina rybníka nejspíše začne zvedat až později. Markantnější by to mělo být v zimě, kdy jsou nižší teploty, a tedy i nižší odpar vody. Podle matematických modelů se z Boleváku odpaří až 200 tisíc kubických metrů vody za rok. Než se hladina dostane na dlouhodobý normál, může to trvat i několik let. Úpravnu bude možné v případě potřeby odstavit a opět zapojit bez nutných nákladů na zakonzervování, řešení je tedy dlouhodobé a v podstatě trvalé,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. 

„Na pouhých 186,2 metrech čtverečních plochy úpravny je téměř 300 metrů potrubí, spolu s několika fázemi filtrace, kompresory a čerpadly, což z tohoto zařízení činí efektivní plnohodnotnou úpravnu vody,“ řekl při spouštění provozu úpravny jednatel STAVMONTY spol. s r. o. Milan Leška. „Úprava vody přes keramické membrány je maximálně efektivní a úsporná. Při praní keramických membrán se spotřebuje až desetkrát méně vody než při úpravě vody pískovou filtrací. V poslední fázi úpravy je voda desinfikována pomocí UV lamp, které jsou šetrné k životnímu prostředí, protože pracují bez chemikálií. Díky uniformní velikosti ok membrány 0,1 µm je zaručena vysoká, a hlavně konstantní, kvalita upravené vody,“ uvedl hlavní technolog dodavatele technologie čištění vody Kryštof Hnojna z firmy ENVI-PUR, s.r.o.

Hladina Velkého boleveckého rybníka je v posledních letech pod dlouhodobým normálem. Naposledy byla hladina na normálu na konci května roku 2017. Záznamy o výši hladiny, ukazují, že od té doby s různými výkyvy neustále klesá. Na své dlouhodobé minimum se dostala v srpnu letošního roku, kdy klesla 1,33 metru pod dlouhodobý normál. Pokles město sleduje od mimořádně suchého roku 2017, kdy došlo ke snížení asi o 33 centimetrů, v roce 2019 byl již 104 centimetrů a dále pokračoval. Pokles hladiny při letošním srpnovém minimu představoval úbytek vody ve výši asi 515 243 kubických metrů. Spolu s podzemní vodou chybí podle odhadů v rybníce již asi 700 000 kubických metrů vody. I když rok 2020 již nelze považovat vzhledem k množství ročních srážek za suchý, docházelo k dalšímu poklesu. Podle odborníků je evidentní, že nádrž má spojitost s hladinou podzemní vody. Ta v minulých letech klesla na velmi nízkou úroveň a v roce 2020 již nebyla saturována. Proto se město rozhodlo situaci řešit. Stávajícím zdrojem vody pro největší rybník Bolevecké rybniční soustavy je kromě srážek také Bolevecký potok, který ale do rybníka aktuálně nepřivádí téměř žádnou vodu.

 

O způsobu, jak doplnit vodu do Velkého boleveckého rybníka, rozhodli zastupitelé města ze tří nabízených variant: čerpání vody z vrtů, z čistírny odpadních vod nebo dočerpávání upravené vody z Berounky. Zvolené řešení bylo ekonomicky výhodnější a umožňovalo dodávat do Velkého boleveckého rybníka dostatečné množství vody. Pro ekosystém rybníka je zásadní, aby se čistá voda zde neznečistila sloučeninami fosforu, bakteriologicky, organickými mikrokontaminanty, jako jsou zbytky léčiv, hormonální látky atd., a aby se do rybníků nezavlekl račí mor prostřednictvím spór (velikost 0,4 µm). Na tyto faktory byla navržena také úpravna vody umístěná v areálu ČOV Plzeň. „Díky navržené technologii umožňující úpravu v kvalitě pitné vody je na ploše přibližně 10krát menší, než běžné úpravny využívající k úpravě vody pískové filtry,“ vysvětlil Kryštof Hnojna. Velký bolevecký rybník tak bude dostávat vodu podobného složení, jako v něm již je.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.