Úpravna vody Hrobice 200 l/s

"Spotřebitelé budou mít lepší a kvalitnější vodu, i když si nemyslím, že jsou schopni to běžně poznat. Odbourávají se látky, které jsme donedávna nebyli schopni ani detekovat, jako například pesticidy. Ty se odbourávají na GAU filtrech a na ozonizaci potom, co se obě vody míchají", uvedla technická náměstkyně podniku Vodovody a kanalizace Pardubice a manažerka projektu "Modernizace úpravny vody v Hrobicích", Gabriela Falková.

Investor: VAK Pardubice
Rok instalace: 2021
Klient: VAK Pardubice
Provozovatel: VAK Parubice

Úpravna vody v Hrobicích má kapacitu až 200 l/s, má dva hlavní zdroje, ze kterých čerpá vodu - nádrž Oplatil, ze kterého se čerpá povrchová voda a vrty v prameništích Hrobice a Čeperka. Voda z nádrže Oplatil má nestálou kvalitu a často se v ní vyskytují organické látky, mikroorganismy a fytoplankton. Naše membránová technologie Amaya plně nahradila stávající technologii a dokáže odstranit veškeré mikroorganismy z Oplatila. Z podzemních vrtů se pomocí lamelových separátorů a pískových filtrů odstraňuje železo a mangan. Smíchaná voda následně projde ozonizací, chloriazací a přes UV lampu, tím se z ní odstraní pesticidy.

 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.