Úpravna vody Vimperk 30 l/s

Investor: Město Vimperk
Dodávka čiřičů vč. lamelové vestavby a filtrace
Rok instalace: 2016
Projektant: EKO-EKO, s.r.o.
Provozovatel: ČEVAK, a.s.
ÚV Vimperk slouží jako zdroj pitné vody pro město Vimperk a osadu Boubská, zdrojem surové vody je vodní tok Volyňka. Zhoršená kvalita surové vody byla důvodem pro rekonstrukci úpravny. 
 
Nová technologická linka zahrnuje 2 separační stupně úpravy vody. Surová voda je na vstupu předalkalizována vápennou vodou a následuje proporcionální dávkování koagulantu na bázi hliníku.
 
Na ÚV Vimperk byly dodány 2 ks čiřičů EP-C, které zahrunují rychlé míchání, flokulační komoru a lamelovou separaci. 
 
Další stupeň zahrnuje dodávku 2 ks otevřených samonosných nerezových filtrů s dvouvrstvou filtrační náplní Filtralite Mono-Multi a drenážním systémem Leopold (20m2). Následuje hygienizace upravené vody. 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.