Čištění odpadních vod - PEKÁRNA

Zákazník měl ve svém areálu vlastní čistírnu odpadních vod, která ale byla nadměrně znečištěnou odpadní vodou z výroby přetěžována a její účinnost tak nebyla ideální. Na základě toho vzešel od zákazníka požadavek – navrhnout vhodnou technologii, která vodu předčistí tak, aby na areálovou čistírnu natékala voda již ve zlepšené kvalitě. Navržené řešení se zákazník rozhodl vyzkoušet pilotními testy přímo v areálu pekárny. Závěry testování se tak staly součástí projektové dokumentace pro instalaci nového zařízení.

Po sérii laboratorních testů byla našimi technology jako nejvhodnější řešení zvolena flotační jednotka MiFlo. Jedná se o inovativní mikrobublinnou flotaci, která má:

  • vysokou účinnost předčištění,
  • nízkou spotřeba el. energie (cca 0,05 kWh/m3 přečištěné vody),
  • malé nároky na zastavěný prostor.

 Dvouměsíční testování zahrnovalo simulaci různých provozních stavů, nalezení vhodného typu a množství dávkovaných chemikálií.

Výsledky testů potvrdily, že technologie byla zvolena správně a klientovi mohly být prezentovány konkrétní parametry pro finální podobu projektové dokumentace :

  • Účinnost odstranění organického znečištění CHSKCr až 60–80 %.
  • Účinnost odstranění tuků a nerozpuštěných látek 96–99,9 %.
PDF

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.