Modernizace ČOV Chýnov 3250 EO

Investor: Město Chýnov
Intenzifikace ČOV
Rok instalace: 2023
Projektant: EKO-EKO, s.r.o.
Provozovatel: Město Chýnov

Realizaci celého projektu zabezpečil jako generální dodavatel a zároveň dodavatel technologické části ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci se společnostmi EKOEKO s.r.o., jako projekční kanceláře, a DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., zodpovědné za stavební práce. Ty probíhaly po celý rok 2022 a úspěšně byly dokončeny v podzimních měsících roku 2023 za částečného provozu čistírny odpadních vod. Náklady na realizaci projektu ve výši cca 45 mil. Kč bez DPH byly z velké části spolufinancovány Ministerstvem zemědělství ČR.

Z důvodu jednotné kanalizace bylo jedním z klíčových prvků modernizace vybavení čistírny lapákem štěrku pro zachycení hrubých nečistot. Dále byly instalovány jemnější strojní česle a doplněna hydraulická ochrana čistírny. V biologické části došlo k modernizaci technologického vystrojení, posílení aeračního systému a implementaci chemického srážení. Součástí je také zavedení nového automatického řídicího systému pro čistírnu.

Významnou změnou je také způsob nakládání s přebytečným kalem – ten již není odvážen na jinou čistírnu, nýbrž je aerobně stabilizován a odvodňován pomocí šnekového lisu přímo na čistírně odpadních vod v Chýnově. To znamená pro město významnou finanční úsporu.  K tomuto účelu byla vybudována nová přízemní zděná budova se sedlovou střechou vedle kalové nádrže.

Závěrem lze konstatovat, že dokončením modernizace čistírny odpadních vod v Chýnově se otevírá nová éra v zajišťování čistého prostředí a udržitelnosti. Tato vylepšená infrastruktura představuje investici do bezpečnější a účinnější péče o životní prostředí. Její dokončení je důkazem zodpovědného přístupu města ke zlepšení životních podmínek obyvatel a k ochraně přírodních zdrojů pro budoucí generace.

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.