ČOV Horoměřice 6 000 EO

Investor: Obec Horoměřice
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Rok instalace: 2017
Provozovatel: 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.
V roce 2017 jsme se ve sdružení společností jako generální dodavatel podíleli na rekonstrukci a intenzifikaci konvenční čistírny odpadních vod Horoměřice pro 6 000 EO. Zásadní byla změna technologie z SBR systému na konvenční mechanicko-biologickou čistírnu s kalovou koncovkou.
Součástí intenzifikace bylo mechanické předčištění, biologický stupeň, nová dmychárna, vystrojení dosazovacích nádrží a rovněž strojní zahuštění a odvodnění kalu. 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.