ČOV pro rybí farmu v Norsku

Investor: Obchodní partner v Norsku
Rok instalace: 2020
Klient: Rybí farma Norsko

Pro našeho norského obchodního partnera, jehož hlavním požadavkem bylo vytvořit nádrž kompaktních rozměrů, která bude zároveň staticky vhodná pro nadzemní instalaci, jsme připravili prototyp nové čistírny odpadních vod v hranatém volně stojícím PP kontejneru. Čistírna čistí splaškové vody, které vyprodukuje obsluha rybí farmy, a dosud byly vypouštěny do moře. 

ENVI-PUR tím vyhověl vzrůstající poptávce po čistírnách odpadních vod, které, díky svému rozměru a kompatibilitě, mohou najít své uplatnění zejména na lodích, rybích farmách a ropných plošinách. O tyto technologie je velký zájem, především v Norsku.

Tato biologická čistírna odpadních vod funguje na principu nízkozatěžované aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu, stejně jako naše standardní typová řada BC biocleaner. Součástí této ČOV je zóna pro primární sedimentaci splaškové vody s přelivem do aktivační části, která se skládá z denitrifikační, nitrifikační a dosazovací zóny. Kal, který se vytvoří v dosazovací zóně, je zpětně čerpán do denitrifikační zóny za pomocí hydropneumatických čerpadel (mamutek). Provoz dmychadla je řízen analogovými spínacími hodinami.

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.