Úpravna vody - Bolevecký rybník

„Projekt doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka je v rámci České republiky jedinečný. Nikde jinde u nás totiž nečerpají takto přečištěnou vodu do rekreačního rybníka, aby ho udrželi pro koupání svých občanů čistý a plný vody. Jsem rád, že je hotovo přibližně šest set metrů potrubí, kterým voda poteče od Berounky přes úpravnu vody v areálu čistírny až k hrázi, a může začít čerpání. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 l/vteřinu při zachování průtoku 4,46 m3/s v Berounce,“ uvedl primátor Pavel Šindelář.

Investor: Město Plzeň
Rok instalace: 2022
Rok vyjádření: 2022
Klient: Město Plzeň
Provozovatel: Město Plzeň

Hladina Velkého boleveckého rybníka je v posledních letech pod dlouhodobým normálem. Naposledy byla hladina na normálu na konci května roku 2017. Záznamy o výši hladiny, ukazují, že od té doby s různými výkyvy neustále klesá. Na své dlouhodobé minimum se dostala v srpnu letošního roku, kdy klesla 1,33 metru pod dlouhodobý normál. Pokles město sleduje od mimořádně suchého roku 2017, kdy došlo ke snížení asi o 33 centimetrů, v roce 2019 byl již 104 centimetrů a dále pokračoval. Proto se město rozhodlo situaci řešit. Stávajícím zdrojem vody pro největší rybník Bolevecké rybniční soustavy je kromě srážek také Bolevecký potok, který ale do rybníka aktuálně nepřivádí téměř žádnou vodu.

O způsobu, jak doplnit vodu do Velkého boleveckého rybníka, rozhodli zastupitelé města ze tří nabízených variant: čerpání vody z vrtů, z čistírny odpadních vod nebo dočerpávání upravené vody z Berounky. Zvolené řešení bylo ekonomicky výhodnější a umožňovalo dodávat do Velkého boleveckého rybníka dostatečné množství vody. Pro ekosystém rybníka je zásadní, aby se čistá voda zde neznečistila sloučeninami fosforu, bakteriologicky, organickými mikrokontaminanty, jako jsou zbytky léčiv, hormonální látky atd., a aby se do rybníků nezavlekl račí mor prostřednictvím spór (velikost 0,4 µm). Na tyto faktory byla navržena také úpravna vody umístěná v areálu ČOV Plzeň. „Díky navržené technologii umožňující úpravu v kvalitě pitné vody je na ploše přibližně 10krát menší, než běžné úpravny využívající k úpravě vody pískové filtry,“ vysvětlil Kryštof Hnojna.

Úprava vody přes keramické membrány je maximálně efektivní a úsporná. Při praní keramických membrán se spotřebuje až desetkrát méně vody než při úpravě vody pískovou filtrací. V poslední fázi úpravy je voda desinfikována pomocí UV lamp, které jsou šetrné k životnímu prostředí, protože pracují bez chemikálií. Díky uniformní velikosti ok membrány 0,1 µm je zaručena vysoká, a hlavně konstantní, kvalita upravené vody,

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.