Úpravna vody Hradec Králové 150 l/s

Modernizace filtrace, dodávka drenážního systému Leopold
Rok instalace: 2019
Klient: VaK Hradec Králové, a.s.
Projektant: EKO-EKO, s.r.o.
Provozovatel: Královehradecká provozní, a.s.

Zdrojem pitné vody pro ÚV Hradec Králové je řeka Orlice s proměnlivou kvalitou surové vody. Rekonstrukce probíhala ve 2 etapách.

I. etapa:

V první etapě (rok 2013) byly rekonsturovány stávající čiřice na 2 linky flokulace vč. dodávky míchadel a nová technologie flotace DAF vč. ostatního vystrojení. Součástí dodávky byl rovněž filtrační materiál Filtralite FMM.

II. etapa

Ve druhé etapě (2019) bylo celkem modernizováno 8 filtrů sorpčního stupně. Zajímavostí bylo umístění drenážního systému Leopold 56 mdo kruhových ocelových filtrů. 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.