Recyklace vody v RD Švédsko

"Vyčištěnou odpadní vodou splachujeme toalety a zaléváme zeleň"

Investor: Developerská společnost ve Švédsku
Recyklace odpadní vody BC 80 MBR
Rok instalace: 2017
Projektant: ENVI-PUR, s.r.o.
Provozovatel: Vodohospodářská společnost

Projekt krásného a udržitelného bydlení v historické části na bývalém území největšího skandinávského pohřebiště z doby bronzové, tzv. Kiviksgraven na jižním pobřeží Švédska. Projekt s vlastním solárním parkem, čistírnou odpadních vod a tepelnými čerpadly nacházející se v současnosti mezi rozsáhlými jabloňovými alejemi a přibližně 200 m od zátoky Hanöbukten, která ústí do Baltského moře. Společnost ENVI-PUR ve spolupráci se svým obchodním partnerem ve Švédsku dodali ve druhé polovině roku 2017 do projektu Tvärpilen Kivik s termínem dokončení projektu v roce 2021 čističku odpadních vod s rozšířenou redukcí léčiv. Odpadní voda z 32 domácností bude vyčištěna a znovu použita pro zavlažování a splachování toalet. Technologie MBR v kombinaci s filtrem s aktivním uhlím. Unikátní projekt nacházející se v centrální části Kivik-Švédsko.

Recyklace odpadní vody spočívá ve vyčištění splaškové vody a její znovuvyužití ve formě splachování toalet a zalévání. V projektu bylo využito ČOV s membránovou technologií BC 80 MBR, sorpce na granulovaném aktivním uhlí WG 12UV dezinfekce.

 

 

PDF

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.