Čištění a recyklace odpadních vod - PROPESKO

"Díky recyklaci vody z autoklávů ušetříme měsíčně 4500 m3 vody, což je pro nás velice významná finační úspora na vodném a stočném", řekl technický ředitel společnosti Partner in Pet Food CZ.

Investor: Partner in Pet Food CZ
Rok instalace: 2022

Společnost Partner in Pet Food CZ, vyrábějící značku krmiv Propesko nás oslavila s požadavkem na čištění odpadních vod a možnost recyklace odpadní vody a její znovuvyužití ve výrobě.

RECYCKLACE ODPADNÍ VODY

Pro recyklaci byla vytipována odpadní voda z autoklávů, kde dochází ke sterilizaci masových kapsiček. V průběhu procesu sterilizace se může stát, že kapsička praskne a její obsah se dostane do vody. Jako vhodná technologie byla vybrána technologie keramické membránové mikrofiltrace s předřazenou koagulací.

Správnost volby zdroje a zejména technologie byla ověřena při poloprovozním testování. Na základě úspěšného pilotního testování bylo přistoupeno k dodávce zařízení. Výkon zařízení AMAYA je 6 m3/hod, voda je tlakově filtrována přes dva keramické elementy, každý o ploše 25 m2. Recyklovaná voda je opět používána v autoklávech.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavek na účinnější předčištění veškerých produkovaných odpadních vod byl splněn instalací flotačního zařízení o výkonu 40 m3/h. Dodávka na klíč obsahovala další nezbytné technologické celky: vystrojení čerpacích jímek, flokulace a chemické hospodářství. Zařízení bylo dodáno vč. kompletní elektroinstalace zahrnující měření a regulaci.

PDF

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.