Čištění a recyklace odpadních vod/Vodní audit - CONTIPRO

Rok vyjádření: 2022
Klient: CONTIPRO a.s.

V prvopočátku se společnost zabývala výrobou potravinových doplňků, později získala úspěch na trhu s hyaluronanem v kvalitě pro kosmetiku a výživu a posléze i pro farmacii.
V současné době CONTIPRO mimo jiné vyrábí ultračistý farmaceutický hyalurunonan. V roce 2009 bylo postaveno vlastní výzkumné centrum pro vývoj různých forem hyaluronanu s aplikací v medicíně, ve veterině či ve výživě. Postupně se ve výzkumu a ve výrobě začaly uplatňovat mj. i nanotechnologie.
V posledních letech firma uvedla na trh sadu produktů pro zlepšení kvality kloubů, a to jak pro humánní, tak pro veterinární užití.

Impulzem pro recyklaci odpadní vody z výroby byl požadavek na snížení objemu čerpané podzemní vody. V případě dalšího rozšiřování výroby totiž hrozila nedostatečná kapacita zdroje. Recyklací vody z výroby je možné cíl naplnit, vodu z vrtu uspořit a výroba se může bez významného navýšení spotřeby vody podstatně navýšit.

Ve společnosti CONTIPRO byly provedeny dva odlišné pilotní testy a vodní audit.

RECYKLACE ODPADNÍCH VOD

Prvním cílem bylo ověření možnosti recyklace málo znečištěné odpadní vody z výroby. Jako vhodná technologie byla zvolena mikrofiltrace na keramické membráně AMAYA. Závěry potvrdily, že testované zařízení AMAYA je možné pro recyklaci vody doporučit.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Druhé poloprovozní testování bylo zaměřeno na čištění odpadních vod z celé společnosti. Po dobu 3 měsíců byla úspěšně testována technologie membránového bioreaktoru (MBR) s keramickou membránou. Následně byla zpracována detailní studie proveditelnosti pro dvě základní varianty - rekonstrukce stávající ČOV (MBR a konvenční ČOV). Tato studie sloužila jako podklad pro finální rozhodnutí zákazníka, jakou cestou se vydat.

VODNÍ AUDIT

Ve společnosti byl proveden vodní audit dle metodiky MPO Nmet-Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků. Byla hodnocena úspora vody při využití chlazení vody pomocí uzavřeného okruhu místo současného průtočného chlazení.

STÁHNĚTE SI NAŠI PŘÍPADOVOU STUDII (pdf dokument)

PDF

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.