Úpravna vody Klíčava 75 l/s

Investor: VKM, a.s.
Generální dodavatel technologie: flotace DAF, drenážní systém Leopold, aktivní uhlí WG12
Rok instalace: 2019
Klient: SMP, a.s.
Projektant: EKO-EKO, s.r.o.
Provozovatel: Středočeské Vodárny, a.s.

Zdrojem surové vody je povrchová voda z vodárenské nádrže Klíčava.

Při modernizaci úpravny vody jsme jako generální dodavatel technologie instalovali a uvedli do provozu flotaci DAF. Flotace rozpuštěným vzduchem účinně odstraňuje biologické oživení surové vody. Dále ENVI-PUR instaloval drenážní systém Leopold v ploše 40m2. Jako filtrační materiál bylo využito granulované aktivní uhlí WG12. Důvodem využití GAU byl požadavek na odstranění pesticidů ze surové vody.

Realizaci předcházela kvalitní předprojektová příprava, která je důležitým krokem při projektování. Součástí předprojektové přípravy byly i poloprovozní zkoušky, které ověřily správnost návrhu.

 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.