NOVÁ VÝZVA MPO „ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU“

Od 12. května do 30. září 2022 mohou firmy žádat o dotace z Národního plánu obnovy na úsporu vody, kde je alokována 1 miliarda korun pro všechny podnikatelské subjekty, a to bez ohledu na velikost podniku nebo lokalitu. Výše podpory je až 40 % způsobilých výdajů u všech velikostí podniků, minimální výše dotace 1 mil. Kč, maximálně 25 mil. Kč. Součástí projektu musí být VODNÍ AUDIT, s jehož realizací vám rádi pomůžeme.

PODPOROVANÝMI aktivitami jsou:

  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinnosti rozvodů
  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby technologií při zachování jejich produktivity
  • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
  • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Aktivity, které NEBUDOU z programu podporovány:

  • Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku.
  • Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku.
  • Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity.
  • Zemědělská prvovýroba
  • Nebudou podporovány Projekty, které u navrhovaných opatřeních VODNÍM AUDITEM neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok“ jak říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává „Posouzení podnikatelských záměrů se opírá o metodiku hodnocení využívání vody, tedy o tzv. vodní audit podniku v rozsahu předmětu projektu“.

Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.

V případě zájmu o vodní audit, navržení optimálních řešení pro úsporu vody, výběr vhodných technologií pro čištění a recyklaci vody, poloprovozní testy nebo hospodaření s dešťovou vodou máme k dispozici tým profesionálů. 


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.