Pozvánka na seminář "Úspora vody a energie ve vodárenství"

Odborné skupiny Energie a odpadní vody a Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství pod hlavičkou CZWA pořádají, v prostorách ENVI-PUR, s.r.o., odborný seminář na téma "Úspora vody a energie ve vodárenství". Seminář se koná 13.9.2022, registrace od 8.15 hod. zahájení semináře je v 9.00 hod. Termín přihlášek do 8.9.2022!

Seminář se bude věnovat úsporám vody a energií při úpravě pitné vody, kdy nebude opomenuto ani využití digitálních nástrojů.

Program semináře

8:15 - 8:45 Registrace účastníků
9:00 Zahájení
9:15 - 9:45 Porovnání výroby pitné vody konvenčními technologiemi a membránovou separací z hlediska spotřeby prací vody (Ing. Kryštof Hnojna)
9:45 - 10:15

Vodárenská filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu – možnosti provozní optimalizace (Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D., doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)

10:15 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:00 Energetická náročnost úpravy vody (Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.
11:00 - 11:30

Možnosti regulace odstředivých čerpadel a vliv na provozní spolehlivost (Ing. Jiří Kratěna, Ing. Václav Hodáň)

11:30 - 12:00

Rychlost proudění a hydraulické ztráty ve zpětných klapkách (Ing. Ludmila Rusňaková, Václav Šimeček)

12:00 - 13:00 Polední přestávka, občerstvení
13:00 - 13:30

Digitální dvojče úpravny vody na povrchovém zdroji (Ing. Petr Dolejš, Ph.D.)

13:30 - 14:00 Diskuse
14:00 Ukončení

 

Přihlášky
Přihlášku na seminář pošlete emailem na service@czwa.cz nejpozději do čtvrtka 8. září 2022. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 8. září 2022. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet.

Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka. Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz.
Online přihláška zde.

Poplatky
Vložné:

1815 Kč (1500 Kč + 315 Kč DPH) členové CzWA, ČKAIT a zástupci veřejné správy
2178 Kč (1800 Kč + 378 Kč DPH) ostatní účastníci.
Cena za vložné je včetně 21% DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

Místo konání
Showroom ENVI-PUR, s.r.o.
Wilsonova 420, Soběslav


Kontakty
Odborní garanti:
Ing. Jiří Kratěna, Ph.D., Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., ČEVAK, a.s.
Ing. Petr Dolejš, Ph.D., VŠCHT Praha


Organizace:
Ing. Jana Křivánková, Ph.D.
Jana Šmídková
Václav Hodaň


Konferenční servis:
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212
Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, 737 508 640 e-mail:
service@czwa.cz.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání
ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Potvrzení bude k vyzvednutí u registrace na seminář.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.