TŘICET ŠEST NOVÝCH ČISTÍREN PRO OBEC BĚLEČ

Třicet šest čistíren BioCleaner ENVI-PUR v různých velikostech a provedení bylo dodáno a realizováno v rámci dotačního programu ze Státního fondu životního prostředí v obci Běleč okres Tábor. Tyto čistírny nahradily původní záměr vybudovat jednu centrální čistírnu odpadních vod v obci, která je finančně výrazně nákladnější. Obec využila dotačního programu, díky kterému nebylo nutné obec zadlužit a náklady jednotlivých obyvatel se pohybovaly v tisících Kč.

Naše firma ENVI-PUR s.r.o. vyrobila a dodala, ve spolupráci s realizační montážní firmou EKOČOV s.r.o. ,technologicky nejlepší čistírny na tuzemském trhu, které splňují nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění do vod povrchových a nařízení vlády č. 57/2106 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních tzv. do vsaku. Součástí ČOV je také nepřetržitý vzdálený monitoring provozu všech ČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobený neoprávněnou manipulací uživatele. Další příslušenství ČOV je zařízení na srážení fosforu. Naše ČOV splňují podmínky novely zákona o vodách, který bude v platnosti od ledna roku 2021.

Zaujali vás naše čistírny? Plánujete ve vaší obci využít dotační program pro výstavbu domovních čističek odpadních vod stejně jako v Bělči? Kontaktujte vedoucí prodeje Pavlu Chyškovou, chyskova@envi-pur.cz, tel. 381203242, která vám vysvětlí vše potřebné.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.