ÚPRAVNA VODY VE VYŠŠÍM BRODĚ MÁ NOVOU TECHNOLOGII OD ENVI-PUR

Membránová technologie od ENVI-PUR, která umožňuje efektivnější úpravu povrchové surové vody na pitnou, byla instalována na úpravně vody ve Vyšším Brodu.

 V měsících, kdy je pitné vody dostatek, pokrývají potřebuje dodávek pro Vyšší Brod podzemní zdroje, tedy pramenní jímky na Martínkovském vrchu a vrty, ty ale v letním období sucha nedostačují. Proto je třeba využívat i vodu z říčky Menší Vltavice, jejíž kvalita se, zejména po deštích, kdy se potok snadno zakalí, rychle mění.

V minulých letech, kdy bylo vody méně, a naopak Vyšší Brod zažíval velký příliv turistů, muselo být ve městě instalována mobilní úpravna vody od ENVI-PUR. K zajištění stabilních dodávek pitné vody po celý rok, hlavně v kritickém období vysoké spotřeby a nízké vydatnosti zdrojů, přistoupilo město Vyšší Brod jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, k investiční akci Vyšší Brod-úpravna vody, doplnění membrán. „Výhodou zvolené membránové technologie od společnosti ENVI-PUR, je poměrně nízká energetická náročnost, výborná kvalita upravené vody i při špatné kvalitě surové vody v Menší Vltavici. Další výhodou je její malá velikost. Technologie se vešla po menších stavebních úpravách do objektu stávající úpravny vody,“ říká Peter Bolha ze společnosti ČEVAK a.s., která se o vodohospodářský majetek města stará. Celá akce začala v období, kdy spotřebu pitné vody pokrývala upravovaná voda z Martínkovského vrchu, tedy v dubnu 2021 a trvala 12 měsíců. Výměna technologie byla zajištěna tak, aby se nedotkla odběratelů ve Vyšším Brodě. Celkové náklady představují 12,3 milionu korun, přičemž 55 % je hrazeno z dotačních prostředků ministerstva zemědělství a 10 % Jihočeským krajem. Nová technologie nám umožňuje efektivněji upravovat jak podzemní, tak i povrchovou vodu, a to i při její zhoršené kvalitě. Město Vyšší Brod bude tedy i nadále zásobováno vodou ze stávajících zdrojů,“ vysvětluje starosta města Milan Zálešák.

Česká televize odvysílala reportáž k modernizaci úpravny vody ve Vyšším Brodě 9.6.2022 v hlavním zpravodajství. Odkaz na reportáže najdete zde

 


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.