VOTICE MAJÍ VĚTŠÍ A MODERNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

Slavnostním přestřižením pásky byl dnes symbolicky zakončen projekt Intenzifikace čističky odpadních vod ve Voticích. Předmětem zakázky byla celková rekonstrukce a zvětšení kapacity čištění odpadních vod. Původní kapacita 5 500 ekvivalentních obyvatel byla navýšena na 9 950 ekvivalentních obyvatel. Celkové náklady činily 95 584 000 Kč (bez DPH). Investorem projektu bylo město Votice s využitím evropské dotace i podpory z národních zdrojů. Zhotovitelem bylo sdružení firem Čermák a Hrachovec a.s., T4Building s.r.o. a POHL a.s. ENVI-PUR s.r.o. se podílel na intenzifikaci ČOV technologií, která sestává z předčištění, dvojlinkové aktivační části v provedení denitrifikace a nitrifikace, dosazovací nádrže, dvojice kalojemů a odvodnění kalu.

Intenzifikace čistírny odpadních vod byla jednou z nejdůležitějších investicí města do jeho budoucího rozvoje. Původní technický stav čistírny byl hluboko za jeho životností a v chodu byl udržován jen díky mimořádně kvalitní odborné a zkušené práci pracovníků společnosti Compag Votice, která čističku provozuje. Projektem Intenzifikace čističky odpadních vod město získalo moderní zařízení odpovídající současným nárokům. Navýšení kapacity na 9 950 ekvivalentních obyvatel také umožní další rozvoj města. „Bez intenzifikace ČOV by se ve Voticích zastavila veškerá výstavba. Díky úspěšně realizovanému navýšení kapacity se městu Votice otevřela cesta k rozšíření i modernizaci bytové zástavby, ale i objektů sloužících k výrobě a komerci. V neposlední řadě můžeme bez problémů připojit na kanalizaci další místní části,“ uvedl Jiří Slavík, starosta města Votice.

 

Investorem projektu bylo město Votice s využitím evropské dotace i podpory z národních zdrojů (Operační program Životní prostředí 2014-2020 – dotace: 30 791 000 Kč, Státní fond životního prostředí – dotace: 22 876 000 Kč, Středočeský Infrastrukturní fond 2021 – dotace: 1 034 000 Kč). Kombinované čerpání z těchto zdrojů umožnila městu výjimka Státního fondu životního prostředí (SFŽP), díky které se podařilo ufinancovat projekt v plném rozsahu.

 

ČOV sestává z předčištění, dvojlinkové aktivační části v provedení D-N (denitrifikace a nitrifikace), dosazovací nádrže (podélné odsávané), dvojice kalojemů a odvodnění kalu.

Intenzifikace spočívala ve výměně strojního vybavení, stavebních úpravách původní ČOV, výstavbě nové dešťové zdrže s příjmem fekálních vod a výstavbě nového přístřešku hrubého předčištění. Byly provedeny úpravy na propojovacím potrubí, nezbytné terénní úpravy a přizpůsobení areálové pojezdové zpevněné plochy novému provozu. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9 950 EO. Projekt byl zpracován firmou PROVOD inženýrská společnost s.r.o. Ústí nad Labem, technologie byla navržena podle firmy ENVI-PUR. Zakázku realizovalo sdružení firem Čermák a Hrachovec a.s., T4Building s.r.o. a POHL a.s.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na tak významné stavbě pro region. Děkujeme partnerům ve sdružení za výbornou spolupráci a zástupcům města Votice za úsilí, které věnovali tomu, aby mohla být stavba dokončena v původním rozsahu, navzdory dramaticky se měnícím podmínkám na trhu,“ uvedl Milan Pavlič, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.