Dosazovací nádrž CLARI-VAC

Výhody

 • Energetická a investiční nenáročnost
  • Lehká plovoucí konstrukce
  • Jedno recirkulační čerpadlo (vratný, přebytečný kal a interní recirkulace)
 • Vysoká účinnost odstraňování NL
  • Kal není ze dna stírán, ale přímo odsáván
  • Nedochází k mechanickému poškozování vloček na dně dosazovací nádrže
 • Snadná údržba
  • Všechny pohyblivé části systému jsou nad vodou
  • Systém plave po hladině bez kontaktu se stavební částí čistírny (Nedochází k žádným dalším ztrátám třením ani opotřebení)

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ CLARI-VAC 2.jpg

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PRINCIP TECHNOLOGIE

Na plovácích (1) je umístěna technologie, která zajišťuje pomocí principu spojených nádob odsávání kalu ze dna nádrže. Konstrukce je na plovácích tažena nerezovým lankem (2) z jedné strany dosazovací nádrže na druhou. Vyústění systému odsávání kalu je ponořeno pod hladinu v bočním kanálu (3) dosazovací nádrže. Čerpadlem, které z tohoto kanálu odsává kal, je dosažen rozdíl hladiny, který zajišťuje odsávání kalu ze dna dosazovací nádrže. Regulací výkonu tohoto čerpadla dochází ke snižování nebo zvyšování rozdílu hladiny v dosazovací nádrži a postranním kanálu a tím k navýšení nebo snížení sacího efektu spojených nádob. Kal je tímto čerpadlem čerpán do denitrifikace, zároveň je ale možné pouhým otevřením klapky na potrubí do nitrifikace plynule regulovat vnitřní recirkulaci biologické linky nebo zároveň také kal dopravovat do kalojemu.

Na plovácích je dále umístěno stírací zařízení pro odstranění plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže (4), takže při každém pojezdu tam a zpět jsou automaticky odstraněny všechny plovoucí nečistoty z dosazovací nádrže a načerpány zpět do biologické linky, popř. do kalojemu.

Výhodou tohoto systému je jeho energetická i investiční nenáročnost. Jedno recirkulační čerpadlo zajišťuje jak interní tak externí recirkulaci, odkalení přebytečného kalu do kalojemu i transport plovoucích nečistot. Také pro pohon plováku s potrubní konstrukcí a systému odstranění plovoucích nečistot je potřeba velmi málo energie.

Hlavní technologickou výhodou tohoto systému ale je, že kal se v dosazovací nádrži neposouvá, ale rovnou vysává, takže nedochází k mechanickému poškozování vloček na dně dosazovací nádrže, a to přispívá k vysoké účinnosti dosazovací nádrže na odstranění NL. Výhodou je také snadná údržba, všechny pohyblivé části systému jsou nad vodou, systém plave po hladině bez kontaktu se stavební částí čistírny, takže nedochází k žádným dalším ztrátám třením ani opotřebení.

 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.