Mechanické předčištění

Základní informace o firmě MAIND

  • Firma MAIND se specializuje na výrobu a dodávání vysoce kvalitních zařízení pro odpadní vodu a nakládáním s kalem
  • Více než 4000 zařízení pro komunální a průmyslovou odpadní vodu je nainstalováno a funkční po celém světě
  • Výzkum a inovace jsou v přední linii aktivit firmy
  • MAIND je zastoupena v nejvýznamnějších zemích díky systému „Distributors Worldwide“
  • Firma se zúčastňuje nejprestižnějších mezinárodních veletrhů a výstav

Výrobní filozofie

  • Jednotky MAIND jsou vyráběné spojováním komponentů pouze pomocí šroubů a matic
  • Tato výrobní filozofie byla zavedena s cílem usnadnit kontrolu a údržbu
  • Každý díl a komponent může být jednoduše vyměněn
  • Standardní komponenty jsou vždy na skladě

Světové zastoupení

Svoji působnost máme i v zahraničí. V současnosti máme obchodní zastoupení ve více než 30 zemích světa a nové výzvy na nás ještě čekají.

Ve více než 75 státech.