Konference Pitná voda

Stejně jako v předchozích letech pořádá naše společnost ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci s organizací "CZWA" Českým svazem pro vodní hospodářství a W&ET Team, odbornou konferenci "Pitná voda 2024", na kterou Vás tímto srdečně zveme. Bude se konat ve dnech    3. - 6. června v Táboře, v hotelu Palcát.

Konference nabízí širokou paletu témat, která osloví pracovníky projektových a poradenských firem, představitele státních úřadů a místních samospráv, manažery průmyslových podniků a také studenty vysokých škol, kteří zde mají jedinečnou příležitost k navázání nových profesních kontaktů.

V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny.
Na programu nechybí ani témata jako efektivní využívání vody v průmyslu, novinky v legislativě či aplikace umělé inteligence v procesu úpravy vody.

Konference je také ideálním místem pro sdílení nápadů a spolupráci na koordinaci technických řešení a opatření, která zajistí dostupnost kvalitní pitné vody pro všechny. Přidejte se k nám a buďte součástí této inspirativní konference, kde společně můžeme sdílet poznatky, zkušenosti a nápady pro udržitelnou budoucnost ve světě vodního hospodářství.

Podrobnější informace najdete na stránkách konference PITNÁ VODA 2024.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.