Water recycling

Don't you want to get rid of valuable water by draining it from your land or production plant? Contact us, we will suggest the most suitable way of water reuse exactly according to your requirements and needs.

Recyklace vody v domácnostech, průmyslu a službách

Průběh přípravy studie a realizace recyklace

We find out your needs and options
We will come to have a look at the place of installation
We prepare suggestion for water recycling solution
We project pilot testing
We help you with the project documentation
We supply you with suitable technology for water recycling

Příklady recyklace, poloprovozní testy

Kdo může recyklovat vodu?

V domácnosti můžeme využít recyklovanou vodu na zalévání trávníku či splachování toalet. 
Obec může využít recyklovanou vodu na kropení silnic nebo zalévání veřejných okrasných ploch.
Recyklace vody je aktuální zejména v následujících odvětvích průmyslu:

  • Potravinářský průmysl
  • Chemický průmysl
  • Strojírenský průmysl
  • Papírenský průmysl
  • Kosmetický průmysl

Poloprovozní testy - důležitá součást předprojektové přípravy

V závislosti na požadavku výstupní kvality vyčištěné vody Vám zkušený tým odborníků navrhne vhodnou technologii pro recyklaci odpadní vody. Zároveň doporučujeme ověření a optimalizaci návrhu při provedení poloprovozních testů. Výsledkem testování je rovněž odhad provozních nákladů včetně spotřeby el. energie, dávky chemie atd. Máme zkušenosti z poloprovozních testů v oblasti recyklace vod např. z potravinářského a kosmetického průmyslu či recyklace bazénových vod.

Proč si vybrat pro recyklaci vody ENVI-PUR?

  • S recyklací vody máme praktické zkušenosti

  • Navrhneme nejvhodnější řešení recyklace 

  • Navrhneme a provedeme poloprovozní testy

Recyklace vody využívá tyto produkty

ČOV s membránou

UV desinfekce

Granulované aktivní uhlí (GAU)

Membránová úprava vody

Vybrané reference


We will be happy to help you

If you have any questions, our experts will help you immediately.